https://www.funidelia.gr/cart

Legal notice and Conditions of Sale

Νομικήειδοποίηση

Σύμφωναμετοάρθρο. 5 τηςοδηγίας 2000/31 / ΕΚτουΕυρωπαϊκούΚοινοβουλίουκαιτουΣυμβουλίου, ενημερώνονται:

Οιδιοκτήτηςτηςιστοσελίδας www.funidelia.gr είναι:

 • Εταιρικόόνομα: FUNIGLOBAL DEVELOPMENT S.L.
 • CIF: B22370902
 • Διεύθυνση: Calle Alfonso I nº 17, 5οςόροφος, γραφείο 5.2 50003, Σαραγόσα - Ισπανία
 • Ηλεκτρονικόταχυδρομείο: info@funidelia.gr
 • ΕμπορικόΜητρώο: ΙσπανικήεταιρείαπεριορισμένηςευθύνηςπουείναιεγγεγραμμένηστοΕμπορικόΜητρώοτηςΣαραγόσα, τόμος 4257, Folio 24, Σελίδα Z-63129,

ΑυτήηνομικήειδοποίησηείναιγραμμένησταΕλληνικά.

Γενικοίδιευθυντές:

Carlos Larraz Nasarre, Antonio Escartín Villellas


Όροιπωλήσεων

ΟιπαρόντεςΓενικοίΌροιΠωλήσεωνρυθμίζουντηχρήσητηςιστοσελίδαςwww.funidelia.gr, τηςοποίαςη Funiglobal Development S.L. Είναιοιδιοκτήτης. ΔιαβάστετουςπαρόντεςΌρους, το Πολιτική Cookie , το < έναςστόχος = "_ blank" href = "https://www.funidelia.gr/content/7-politica-de-privacidad"> ΠολιτικήΑπορρήτου καιηΝομικήμαςΑνακοίνωσηπρινεπιβεβαιώσουμετηνπληρωμήσαςγιατηντοποθέτησητηςπαραγγελίας . ΕάνέχετεοποιεσδήποτεερωτήσειςσχετικάμετιςΠολιτικέςήτιςΠολιτικέςΠροστασίαςΔεδομένων, μπορείτεναεπικοινωνήσετεμαζίμαςμέσωτης φόρμαεπικοινωνίας . Ησύμβασημπορείναεπισημοποιηθεί, σύμφωναμετηνεπιλογήσας, σεοποιαδήποτεαπότιςγλώσσεςστιςοποίεςυπάρχουνοιόροιστονιστότοπο.

ΑυτοίοιΓενικοίΌροιΧρήσηςκαιΣύμβασηςείναιγραμμένοισταελληνικά.

 • Άρθρο 1. Αντικείμενο
 • Άρθρο 2. Χρήσητουιστοτόπουκαιτωνπαραγγελιών
 • Άρθρο 3. Διαθεσιμότητα
 • Άρθρο 4. Παράδοση
 • Άρθρο 5. Τιμές
 • Άρθρο 6. Πληρωμή
 • Άρθρο 7. Πολιτικήεπιστροφής
 • Άρθρο 8. Εγγύησηαγορασθέντωνπροϊόντων
 • Άρθρο 9. Ευθύνη, δικαιοδοσίακαιαξιώσεις
 • Άρθρο 10. Ιδιοκτησίατουπεριεχομένουτουδιαδικτύου www.funidelia.gr
 • Άρθρο 11. Υποχρεώσειςτουχρήστη
 • Άρθρο 12. Γραπτέςανακοινώσειςκαιειδοποιήσεις
 • Άρθρο 13. Πολιτικήαπορρήτου
 • Άρθρο 14. Δικαίωμααποκλεισμού
 • Άρθρο 15. Τροποποιήσειςκαισυνδέσεις
 • Άρθρο 16. Σχόλιακαιπροτάσεις

Ηπώλησηαντικειμένων / υπηρεσιώνμέσωαυτήςτηςιστοσελίδαςπραγματοποιείταιαπότηνεταιρεία FUNIGLOBAL DEVELOPMENT SL, εταιρείαμεέδρατη C / Alfonso I, αριθ. 17, 5οςόροφος Office 2, 50003 de Zaragoza, στοΕμπορικόΜητρώοτηςΣαραγόσα, Τόμος 4257, Folio 24, ΦύλλοΖ-63129, 2ηΕγγραφήκαιμετοναριθμό NIF B22370902 και email info@funidelia.gr.

ΟιπαρόντεςΌροικαθορίζουνταδικαιώματακαιτιςυποχρεώσειςόλωντωνχρηστώντηςFUNIDELIA, σεσχέσημεταπροϊόντακαιτιςυπηρεσίεςπουπροσφέρουμεμέσωτηςιστοσελίδας www.funidelia.gr.

ΟιπαρόντεςΌροιείναισημαντικοίτόσογιαεσάςόσοκαιγιαεμάς, δεδομένουότιέχουνσχεδιαστείγιαναδημιουργήσουνμιανομικάδεσμευτικήσυμφωνίαμεταξύμας (σύμβαση), προστατεύονταςταδικαιώματασαςωςπελάτηκαιταδικαιώματάμαςωςεταιρεία.

ΟιπληροφορίεςήταπροσωπικάδεδομέναπουπαρέχειοχρήστηςθααντιμετωπίζονταισύμφωναμετιςδιατάξειςτωνΠολιτικώνΠροστασίαςΔεδομένων.

Χρησιμοποιώνταςτηνιστοσελίδα www.funidelia.gr καιπραγματοποιώνταςπαραγγελίαμέσωαυτής, γνωρίζετεότιδεσμεύεστεαπότουςπαρόντεςΌρουςκαιτηνΠολιτική ΠροστασίαςΠροσωπικώνΔεδομένων, οπότεανδενσυμφωνείτεμεαυτέςσυνθήκεςκαιμετηνπολιτικήαπορρήτου, δενπρέπειναχρησιμοποιείτεαυτόντονιστότοπο. Χρησιμοποιώνταςαυτόντονιστότοπο, συμφωνείτεμετηνεπεξεργασίατέτοιωνπληροφοριώνκαιδεδομένωνκαιδηλώνετεότιόλεςοιπληροφορίεςήταδεδομέναπουμαςπαρέχετεείναιαληθήκαιαντιστοιχούνστηνπραγματικότητα.

Οιόροιαυτοίυπόκεινταισετροποποίηση, οπότεπρέπεινατιςδιαβάσετεπριντοποθετήσετεκάθεπαραγγελία.

Τογεγονόςότιτοποθετείτεμιαπαραγγελίαστο www.funidelia.gr αντιστοιχείσεπλήρηκαιπλήρηαποδοχήτωντιμών, τηςπεριγραφήςτωνπροϊόντωνσετηνπώλησηκαιτουςγενικούςόρουςπώλησης, οιοποίοιθαείναιοιμόνοιπουισχύουνγιατησύμβασηπουέχεισυναφθεί.

Συμφωνείτεότιχρησιμοποιείτεμόνοτονιστότοπο www.funidelia.gr γιανακάνετενομίμωςερωτήσειςήαιτήσειςέγκυρη. Ωςεκτούτου, αναλαμβάνειναμηνκάνειψευδείςήδόλιεςεντολές. Ανθαμπορούσεευλόγωςναθεωρηθείότιέχειγίνειτέτοιαπαραγγελία, θαέχουμετηνεξουσιοδότησηνατηνακυρώσουμεκαιναενημερώσουμετιςαρμόδιεςαρχές. Είστεεπίσηςυποχρεωμένοιναδώσετετηδιεύθυνσηηλεκτρονικούταχυδρομείουσας, τηνταχυδρομικήσαςδιεύθυνσηή / καιάλλεςπληροφορίεςμεένανσυγκεκριμένοκαισωστότρόπο. επικοινωνήστεμαζίμαςκαιγνωρίζονταςότιμπορούμεναχρησιμοποιήσουμεαυτέςτιςπληροφορίεςγιαναέρθουμεσεεπαφήμαζίσαςανείναιαπαραίτητο (δείτετο πολιτικήαπορρήτου). Εάνδενμαςδώσετεόλεςτιςπληροφορίεςπουχρειαζόμαστε, δενθαμπορέσουμεναπραγματοποιήσουμετηνπαραγγελίασας.

Τοπεριεχόμενοτηςιστοσελίδαςαπευθύνεταισεάτομανόμιμηςηλικίας. ΜΗΧΑΝΙΚΗΑΝΑΠΤΥΞΗ S.L. Δενπροορίζεταινασυλλέξειδεδομένααπόανηλίκους. Ότανη FUNIGLOBAL DEVELOPMENT S.L. ναγνωρίζετεότιυπάρχουνπροσωπικάδεδομέναενόςανηλίκουστοαρχείοσας, θαακυρώσετεαμέσωςταενλόγωδεδομένα. Κάνονταςμιαπαραγγελίαμέσωαυτούτουδικτυακούτόπου, δηλώνετεότιείστεάνωτων 18 ετώνκαιέχετετηνομικήικανότητανασυνάψετεσυμβάσεις.

Γιαναπραγματοποιήσετεμιαπαραγγελία, πρέπειναακολουθήσετετηνηλεκτρονικήδιαδικασίααγοράςκαινακάνετεκλικστο "Επιβεβαίωσηκαιπληρωμή".

Μετάαπόαυτό, θαλάβετεέναμήνυμαηλεκτρονικούταχυδρομείουπουθαεπιβεβαιώνειτηνπαραλαβήτηςπαραγγελίαςσας ("Επιβεβαίωσηπαραγγελίας"). Θασαςενημερώσουμεεπίσηςμέσωηλεκτρονικούταχυδρομείουότιτοπροϊόναποστέλλεται (η "Επιβεβαίωσηαποστολής"). Μόνοταπροϊόνταπουσχετίζονταιμετηνενλόγωεπιβεβαίωσηαποστολήςθαυπόκεινταιστησύμβαση.

Διαθεσιμότηταυπηρεσίας

ΤαστοιχείαπουπροσφέρονταιμέσωαυτήςτηςιστοσελίδαςθαείναιδιαθέσιμαγιαναυτιλίαστηνΕλλάδα .

Διαθεσιμότηταπροϊόντος

Η FUNIDELIA θακάνειό, τιείναιδυνατόνγιαναικανοποιήσειόλουςτουςπελάτεςτηςστηζήτησηγιαταπροϊόντα. Όμως, όλεςοιπαραγγελίεςπροϊόντωνεξαρτώνταιαπότηδιαθεσιμότητάτουςκαι, υπόαυτήτηνέννοια, εάνυπάρχουνδυσκολίεςστηνπρομήθειάτουςήεάνδενυπάρχουναποθέματα, διατηρούμετοδικαίωμαναπαρέχουμεπληροφορίεςγιαυποκατάσταταπροϊόνταγιαίσηήανώτερηποιότητακαιαξίαπουμπορείτεναπαραγγείλετε. Εάνδενεπιθυμείτεναπαραγγείλετεαυτάταυποκατάσταταπροϊόντα, θαεπιστρέψουμετοποσόπουενδεχομένωςέχετεπληρώσει.

Παράδοσηπροϊόντος

Η FUNIDELIA αναλαμβάνειτηνυποχρέωσηναπαραδώσειτηνπαραγγελίασεάψογηκατάσταση (πουαποτελείταιαπότασχετικάπροϊόνταστο email επιβεβαίωσηςαποστολής) στηδιεύθυνσηπαράδοσηςπουδηλώνετεστοέντυποπαραγγελίας, εντόςτηςπεριόδουπουαναφέρεταιστηνιστοσελίδασύμφωναμεηεπιλεγμένημέθοδοςαποστολής, εκτόςεάνπροκύψουναπρόβλεπτεςήέκτακτεςπεριστάσεις.

ΓιατουςσκοπούςτωνπαρόντωνΌρων, θαπρέπειναγίνεικατανοητόότιέχειπραγματοποιηθείη "παράδοση" ήότιτο (τα) προϊόν (α) έχει (ουν) παραδοθεί (ες) τηστιγμήπουεσείςήτρίτοςπουυποδεικνύεταιαπόεσάςαποκτάτευλικήκατοχήτωνπροϊόντων, ηοποίαθαπιστωθείμετηνυπογραφήτηςπαραλαβήςτηςπαραγγελίαςστησυμφωνημένηδιεύθυνσηπαράδοσης.

Εάνγιακάποιολόγοδενμπορέσαμεναανταποκριθούμεστηνημερομηνίαπαράδοσης, θασαςενημερώσουμεγιααυτήτηνπερίστασηκαιθασαςδώσουμετηνεπιλογήναπροχωρήσετεστηναγοράδημιουργώνταςμιανέαημερομηνίαπαράδοσηςήναακυρώσετετηνπαραγγελίαμετηνπλήρηεπιστροφήτηςκαταβληθείσαςτιμής . Λάβετευπόψη, σεκάθεπερίπτωση, ότιδενπαραδίδουμετιςΚυριακές.

Μπορείτεναζητήσετετηνπαράδοσητωναντικειμένωνσεάλληδιεύθυνσηκαισεάλλοάτομοεκτόςαπόεκείνοπουυπογράφειτηνπαραγγελία, εφόσονηδιεύθυνσηπαράδοσηςβρίσκεταιεντόςτουπεδίουπαράδοσης. Οιπαραγγελίεςδενθαπαραδοθούνσεταχυδρομικάκιβώτια, Ceuta ή Melilla. Προκειμένουναβελτιστοποιήσουμετηνπαράδοση, σαςευχαριστούμεναυποδείξετεμιαδιεύθυνσηστηνοποίαηπαραγγελίαμπορείναπαραδοθείεντόςτωνκανονικώνωρώνλειτουργίας.

Ταφορτίαπουπροέρχονταιαπότιςαποστολέςτωναγορασθέντωναντικειμένωνθααντικατοπτρίζονταιστηντελικήστιγμήτηςαγοράςκαιθαεξαρτώνταιαπότηνεπιλεγμένη, επείγουσαήκανονικήμορφήκαιτοντόποπροορισμού. Γιαναμάθετετουςτύπουςπαράδοσηςπουπροσφέρουμε, τοκόστοςκαιτιςπροθεσμίες, μπορείτεναακολουθήσετε αυτόντον σύνδεσμο .

Η FUNIDELIA διατηρείτοδικαίωμαναδιαφοροποιείταιτοείδοςτηςαποστολήςκαιηεταιρείαγιατηνοποίαπραγματοποιείται, ανεξαρτήτωςτωνόσωναναφέρονταισεαυτέςτιςσελίδεςκαιμετηνπροϋπόθεσηότιδενσυνεπάγεταιπροφανήζημιάστονπελάτη.

Εάνκάποιοαπόταπροϊόνταπουχρειάζεστεδενείναιεπίτουπαρόντοςστηδιάθεσήσαςστηναποθήκημας, είναιπιθανόηαποστολήνακαθυστερήσει, αλλάθαενημερώνεστεπάντακατάτηνεκτέλεσητηςαγοράςκαιθακαθοριστείοχρόνοςπαράδοσηςτουενλόγωπροϊόντοςστοαρχείοσας.

Αδυναμίαπαράδοσης

Ηπαράδοσητωνεμπορευμάτωνθαγίνειστηδιεύθυνσηπουέχετεορίσει. Σεπερίπτωσηαπουσίαςτουπαραλήπτη, κατάτηστιγμήτηςπαράδοσης, ομεταφορέαςθααφήσειμιααπόδειξηπουναδείχνειπώςναπροχωρήσειγιανακανονίσειμιανέαπαράδοση. Κανονικά, επικοινωνούνεπίσηςμέσωτηλεφώνου.

Η FUNIDELIA θαθέσειστηδιάθεσητουπελάτηόλαταδεδομένασχετικάμετηναποστολήτου, δηλαδήτοναριθμόκαταδίωξηςκαιτονοργανισμόμέσωτουοποίουθαφτάσειέτσιώστεναμπορείτεναεπικοινωνήσετεμαζίτουκαιναγνωρίζετεανάπάσαστιγμήτοντόποόπουβρίσκεστετηνπαραγγελίασας

Σεπερίπτωσηπουέχουνπαρέλθει 15 μέρεςαπότηστιγμήπουηπαραγγελίασαςείναιδιαθέσιμηγιαπαράδοση, ηπαραγγελίαδενπαραδόθηκεγιααιτίαπουδενοφείλεταισεεμάς, θακαταλάβουμεότιεπιθυμείτενααποσυρθείτεαπότησύμβασηκαιθατηνεξετάσουμε. Ωςαποτέλεσματηςλήξηςτηςσύμβασης, θαεπιστρέψουμεόλεςτιςπληρωμέςπουλάβατεαπόεσάς, συμπεριλαμβανομένωντωνεξόδωνπαράδοσης (μεεξαίρεσητιςπρόσθετεςδαπάνεςπουπροκύπτουναπότηνεπιλογήαπόεσάςμιαςμεθόδουπαράδοσηςδιαφορετικήςαπότηλιγότεροδαπανηρήμέθοδοπαράδοσηςταοποίαπροσφέρουμε) χωρίςαδικαιολόγητηκαθυστέρησηκαι, ενπάσηπεριπτώσει, εντόςμέγιστηςπροθεσμίας 14 ημερώναπότηνημερομηνίακατάτηνοποίαθεωρούμεότιησύμβασηλύθηκε. Παρακαλώσημειώστεότιημεταφοράπουπροκύπτειαπότοψήφισμαμπορείναέχειεπιπλέονκόστος, γι 'αυτόθαέχουμετηνεξουσιοδότησηναπεράσουμετααντίστοιχαέξοδα.

Όλες οι τιμές της Funidelia είναι σε ευρώ (€) και περιλαμβάνουν φόρους. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν έξοδα αποστολής και πιθανά έξοδα διαχείρισης, τα οποία θα προστεθούν στοσυνολικό οφειλόμενο ποσό. Οι τιμές και οι προσφορές που δημοσιεύονται είναι έγκυρες, εκτός από τυπογραφικά σφάλματα, λήξη προώθησης, σπάσιμο αποθέματος ή τεχνικά περιστατικά.

ΜΟΝΑΔΙΚΗΑΝΑΠΤΥΞΗ S.L. διατηρείτοδικαίωμανατροποποιείπροϊόντα, προωθητικέςενέργειες, εμπορικούςόρουςκαιτιμέςανάπάσαστιγμήκαιχωρίςπροηγούμενηειδοποίησηπροςτονπελάτη. Ταστοιχείαθαχρεώνονταιμεβάσηταποσοστάπουισχύουντηστιγμήτηςκαταχώρισηςτηςπαραγγελίας, ανάλογαμετηδιαθεσιμότητατηςσυγκεκριμένηςημερομηνίας.

Ταπροϊόνταθαπληρώνονταιεκτωνπροτέρωναπότο PayPal, τηνπιστωτική / χρεωστικήκάρταήτημεταφορά.

Αφούεπιλέξετεόλαταστοιχείαπουθέλετενααγοράσετε, θαέχουνπροστεθείστοκαλάθισαςκαιτοεπόμενοβήμαθαείναιηεπεξεργασίατηςπαραγγελίαςκαιηπραγματοποίησητηςπληρωμής. Γιαναγίνειαυτό, πρέπειναακολουθήσετεταβήματατηςδιαδικασίαςαγοράς, συμπληρώνονταςήελέγχονταςτιςπληροφορίεςπουζητούνταισεκάθεβήμα. Επίσης, κατάτηδιάρκειατηςδιαδικασίαςαγοράς, πρινκάνετετηνπληρωμή, μπορείτενατροποποιήσετεταδεδομένατηςπαραγγελίαςσας. Επιπλέον, ανείστεεγγεγραμμένοςχρήστης, έχετεόλεςτιςλεπτομέρειεςτωνπαραγγελιώνπουέχουντοποθετηθείστηνενότητα"Ολογαριασμόςμου".

Κάνονταςκλικστηνεπιλογή "Επιβεβαίωσηκαιπληρωμή" επιβεβαιώνετεότιηπιστωτικήσαςκάρταείναιδικήσαςήότιείστεονόμιμοςκάτοχοςκάρτας.

Γιατηνελαχιστοποίησητουκινδύνουμηεξουσιοδοτημένηςπρόσβασης, οιπληροφορίεςτηςπιστωτικήςσαςκάρταςθακρυπτογραφηθούν. Οιπιστωτικέςκάρτεςθαυπόκεινταισεελέγχουςκαιεγκρίσειςαπότηνεκδότριαοντότητα, αλλάεάνηενλόγωοντότηταδενεγκρίνειτηνπληρωμή, δενθαείμαστευπεύθυνοιγιαοποιαδήποτεκαθυστέρησηήπαράδοσηκαιδενθαμπορέσουμεναεπισημοποιήσουμετυχόνσυμβόλαιομαζίσας. < / p>

Η FUNIDELIA διατηρείτοδικαίωμανααλλάξειτιςμεθόδουςπληρωμής, έχονταςτηδυνατότηταναδημιουργήσεινέαήναεξαλείψειοποιαδήποτεαπότιςυπάρχουσες, χωρίςναμπορείοχρήστης / πελάτηςτης FUNIDELIA νακάνειαξιώσειςγιααυτόντονλόγο. Ωστόσο, εάνηαλλαγήτουτρόπουπληρωμήςεπηρεάζειμιαπαραγγελίαπουέχειήδηγίνει, θαεπικοινωνήσαμεμετονπελάτηγιανατονενημερώσουμεγιατηνενλόγωαλλαγή, προσφέρονταςτηνεπιλογήακύρωσηςτηςπαραγγελίαςαντοκρίνεικατάλληλο.

Η FUNIDELIA διατηρείτοδικαίωμαναεπαληθεύειταπροσωπικάδεδομέναπουπαρέχειοπελάτηςκαιναλαμβάνειταμέτραπουκρίνεικατάλληλα (συμπεριλαμβανομένηςτηςακύρωσηςτηςπαραγγελίας) έτσιώστετααγαθάπουαγοράζονταιναπαραδίδονταισύμφωναμεταδεδομέναπουπεριέχονταιστηδιαταγή. < / p>

Γιαναγνωρίζετετιςμεθόδουςπληρωμήςπουέγινανδεκτέςαπότη Funidelia, μπορείτεναεπισκεφτείτεαυτότο σύνδεσμος .

Δικαίωμαυπαναχώρησης

ΟΧρήστηςέχειαναγνωρίσειτοδικαίωμαυπαναχώρησηςαπότηναγοράμέσωτηςΙστοσελίδας www.funidelia.gr, έχονταςτηδυνατότηταναεπιστρέψειτοπροϊόν, σεπερίπτωσημηικανοποίησης, εντόςμέγιστηςπροθεσμίαςδεκατεσσάρων (14) ημερολογιακώνημερών απότηνημέραπουεσείςήτρίτοςπουυποδείξατεεσείς, εκτόςαπότονμεταφορέα, αποκτήσατετηνυλικήκατοχήτωναγαθών.

Γιαναασκήσετετοδικαίωμαυπαναχώρησης, πρέπειναειδοποιήσετετο FUNIGLOBAL DEVELOPMENT S.L. Calle Alfonso I 17, 5οςόροφος, γραφείο 5.2. 50003, Σαραγόσα - Ισπανίαήγράφονταςσεμαςμέσωτης φόρμαεπικοινωνίας τηναπόφασήσαςνααποχωρήσετεαπότησύμβασημέσωμιας (π.χ.επιστολήπουαποστέλλεταιμέσωταχυδρομείουήηλεκτρονικούταχυδρομείουμέσωτουεντύπου). Μπορείτεναχρησιμοποιήσετετο αυτότουπόδειγμαφόρμαςανάληψης , παρόλοπουηχρήσητουδενείναιυποχρεωτική . Γιανασυμμορφωθείτεμετηνπροθεσμίαυπαναχώρησης, αρκείηανακοίνωσησχετικάμετηνάσκησηαπόεσάςαυτούτουδικαιώματοςνασταλείπριναπότηναντίστοιχηπερίοδο (14 ημερολογιακέςημέρες).

Συνέπειεςτηςαπόσυρσης:

Σεπερίπτωσηαπόσυρσηςαπόμέρουςσας, θαεπιστρέψουμεόλεςτιςπληρωμέςπουλάβαμεαπόεσάς, συμπεριλαμβανομένωντωνεξόδωνπαράδοσης (μεεξαίρεσητιςπρόσθετεςδαπάνεςπουπροκύπτουναπότηνεπιλογήαπόεσάςμιαςμεθόδουπαράδοσηςδιαφορετικήςαπότηνχαμηλότερηδαπανηρήαπλήπαράδοσηπουπροσφέρουμε) χωρίςαδικαιολόγητηκαθυστέρησηκαι, ενπάσηπεριπτώσει, τοαργότεροεντός 14 ημερολογιακώνημερώναπότηνημερομηνίαενημέρωσηςγιατηναπόφασήσαςνααποχωρήσετεαπότηνπαρούσασύμβασηκαιυπότονόροότιέχετελάβειπροηγουμένωςεμπορεύματαήπροϊόνταπουυπόκεινταισεαπόσυρση. Θαπροχωρήσουμεστηνπραγματοποίησητηςενλόγωεπιστροφήςχρημάτωνχρησιμοποιώνταςτηνίδιαμέθοδοπληρωμήςπουχρησιμοποιήσατεγιατηναρχικήσυναλλαγή, εκτόςεάνέχετερητάορίσειδιαφορετικά. Σεκάθεπερίπτωση, δενθαυποστείτεδαπάνεςωςαποτέλεσματηςεπιστροφήςχρημάτων.

Μπορούμεναδιατηρήσουμετηνεπιστροφήέωςότουλάβουμεταεμπορεύματαήμέχριναπροσκομίσετετηναπόδειξητηςεπιστροφήςτωναγαθών, ανάλογαμετηνπρώτηπροϋπόθεση.

Πρέπειναεπιστρέψετεταπροϊόνταστη FUNIGLOBAL DEVELOPMENT S.L. / LOGISFASHION, Calle Matabueyes s / n, Polígono Industrial La Quinta, R2, 19171, Cabanillas del Campo (Γκουανταλαχάρα) τηςΙσπανίαςχωρίςαδικαιολόγητηκαθυστέρησηκαι, ενπάσηπεριπτώσει, τοαργότεροεντός 14 ημερολογιακώνημερώναπότηνημερομηνίαημερομηνίακατάτηνοποίαγνωστοποιείτετηναπόφασήσαςνααποχωρήσετεαπότησύμβαση. Ηπροθεσμίαθαθεωρηθείότιπληρούταιανεπιστρέψετεταεμπορεύματαπρινλήξειηπροθεσμία. Τοκόστοςεπιστροφήςθαεπιβαρύνειτονπελάτη.

Θαείστευπεύθυνοιγιατημείωσητηςαξίαςτωνπεριουσιακώνστοιχείωνπουπροκύπτειαπόχειραγώγησηδιαφορετικήαπόεκείνηπουαπαιτείταιγιατονπροσδιορισμότηςφύσης, τωνχαρακτηριστικώνκαιτηςλειτουργίαςτωναγαθών.

Πώςκαθορίζουμετημείωσητηςαξίαςτωνπροϊόντων

Προκειμένουναπροσδιοριστείηφύση, ταχαρακτηριστικάκαιηλειτουργίατωνπροϊόντων, θαχειριστείτεκαιθαεπιθεωρήσετεταεμπορεύματα (i) μετηδέουσαπροσοχήκαι (ii) μετονίδιοτρόποπουθακάνατεσεένακατάστημα. Οποιαδήποτεχειραγώγησηήέλεγχοςτωνπροϊόντωνπουείναιυπερβολικάμπορείναοδηγήσεισεμείωσητηςαξίαςτων προϊόντων, οπότεθαέχουμετηνεξουσιοδότησηναπροβούμεστηναντίστοιχηέκπτωσημετηνεπιστροφήτηςληφθείσαςπληρωμής. Θακαθορίσουμετημείωσητηςαξίαςκατάπερίπτωση. Μπορείτεναανοίξετετησυσκευασίακαιναεπιθεωρήσετεταυφάσματακαιταχρώματατωνπροϊόντωνμετηδέουσαπροσοχή, υπότηνπροϋπόθεσηότιτοάνοιγμαγίνεταιχωρίςνασπάσειτοκουτί. Αντοκουτίείναισπασμένο, θακαταλάβουμεότιηαξίατωνπροϊόντωνέχειμειωθεί. Σαςυπενθυμίζουμεότιγιαόσοκαιρόβρίσκονταιστηνιδιοκτησίασαςκαιμέχριναμαςεπιστρέψετεσεεσάς, θαείστευπεύθυνοιγιατααγαθάκαισυνεπώςείστευπεύθυνοιγιατυχόνζημιέςπουπροκύπτουναπόαυτά.

Κοινέςδιατάξεις

Δενθαέχετετοδικαίωμαναυπαναχωρήσετεαπότησύμβασηπουέχειωςσκοπότηνπρομήθειαοποιουδήποτεαπόταπαρακάτωπροϊόντα:

 • Προσαρμοσμέναήπροσαρμοσμέναστοιχεία
 • Προϊόνταπουσφραγίζονταιγιαλόγουςυγείαςήυγιεινήςπουέχουναποσφραγιστείμετάτηνπαράδοση

Το δικαίωμά σας να αποχωρήσετε από τη σύμβαση θα ισχύει αποκλειστικά για εκείνα τα προϊόντα που επιστρέφονται υπό τις ίδιες συνθήκες με τις οποίες τις λάβατε. Δεν θα γίνει επιστροφή χρημάτων εάν το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί πέραν του απλού ανοίγματος του προϊόντος, των προϊόντων που δεν έχουν γίνει βρίσκονται υπό τις ίδιες συνθήκες με τις οποίεςπαραδόθηκαν ή υπέστησαν οποιαδήποτε ζημιά, οπότε πρέπει να είστε προσεκτικοί με το (τα) προϊόν (τα) όταν είστε στην κατοχή σας.

Αφού εξετάσουμε το άρθρο, θα σας ενημερώσουμε αν έχετε δικαίωμα επιστροφής των καταβληθέντων ποσών. Η επιστροφή των εξόδων μεταφοράς γίνεται μόνο όταν ασκηθεί το δικαίωμα υπαναχώρησης εντός της νόμιμης περιόδου και επιστραφούν όλα τα στοιχεία που αποτελούν την εν λόγω εντολή. Σε περίπτωση που υπάρχει σφάλμα στο περιεχόμενο του πακέτου επιστροφής που δεν μπορεί να αποδοθεί στη Funidelia, θα έχουμε την εξουσιοδότηση να περάσουμε τις αντίστοιχες δαπάνες σε περίπτωση που είναι δυνατό να διαχειριστεί την επιστροφή του πακέτου στην προσοχή σας. Σε κάθε περίπτωση, τα δικαιώματα και οι δράσεις που αναγνωρίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία είναι ασφαλείς.

Επιστροφές ελαττωματικών προϊόντων

Με την εξυπηρέτηση μετά την πώληση προσπαθούμε να προσφέρουμε γρήγορη και αποτελεσματική προσοχή στους πελάτες μας για να λύσουμε οποιοδήποτε πρόβλημα με τα αντικείμενα ή τις αποστολές μας.

Εάν παρατηρήσετε ζημιά κατά τη στιγμή της παράδοσης, επικοινωνήστε αμέσως μαζί μας μέσω ταχυδρομείου ή μετά από δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή του προϊόντος, δεν θα γίνονται δεκτές αξιώσεις σχετικά με τη μεταφορά.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες θεωρείτε ότι κατά τη στιγμή της παράδοσης το προϊόν δεν συμμορφώνεται με το προβλεπόμενο στη σύμβαση, πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας αμέσως μέσω των καναλιών επικοινωνίας μας παρέχοντας τα δεδομένα του προϊόντος καθώς και τη ζημία που υποφέρει.

Θα εξετάσουμε προσεκτικά το επιστρεφόμενο προϊόν και θα σας ειδοποιήσουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εντός εύλογου χρονικού διαστήματος εάν η επιστροφή ή η αντικατάσταση του προϊόντος είναι κατάλληλη. Η επιστροφή ή η αντικατάσταση του στοιχείουθα πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατό και, εν πάση περιπτώσει, εντός 14 ημερών από την ημερομηνία που θα σας στείλουμε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα επιβεβαιώνει ότι η επιστροφή ή η αντικατάσταση του μη συμμορφούμενου στοιχείου είναι κατάλληλη.

Τα ποσά που καταβάλλονται για τα προϊόντα που επιστρέφονται λόγω ελαττώματος ή ελαττώματος, όταν υπάρχει πραγματικά, θα επιστραφούν πλήρως, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης για την παράδοση του στοιχείου και των δαπανών που πραγματοποιήσατε για να μας το επιστρέψετε. μας Η επιστροφή χρημάτων γίνεται με τον ίδιοτρόπο πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε για την πληρωμή της αγοράς.

Οι πελάτες θα επωφεληθούν από την εγγύηση που παρέχεται από τους διαφορετικούς κατασκευαστές κάθε στοιχείου. Σε περίπτωση που το άρθρο δεν φέρει αυτό το έγγραφο, αρκεί να διατηρηθεί το τιμολόγιο αγοράς, σύμφωνα με το νόμο 23/2003, της 10ης Ιουλίου, περί εγγυήσεων στην πώληση καταναλωτικών αγαθών. Η ζημιά που οφείλεται σε ακατάλληλη χρήση ή χειρισμό του προϊόντος ή στη φθορά που προκαλείται από την κανονική χρήση του προϊόντος δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα εγγύηση.

Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος, η Funidelia θα προβεί, κατά περίπτωση, στην επισκευή, την αντικατάσταση, τη μείωση των τιμών ή την καταγγελία της σύμβασης, διαδικασίες που θα είναι δωρεάν για τον καταναλωτή και τον χρήστη. Η Funidelia θα απαντήσει σε τυχόν παραβιάσεις συμμόρφωσης που εκδηλώνονται εντός δύο ετών από την παράδοση. Ο καταναλωτής και ο χρήστης πρέπει να ενημερώσουν τη Funidelia για την έλλειψη συμμόρφωσης εντός δύο μηνών από τη στιγμή που το γνωρίζουν.

Η εγγύηση θα χάσει την εγκυρότητά της σε περίπτωση ελαττωμάτων ή αλλοιώσεων που προκαλούνται από εξωτερικούς παράγοντες, ατυχήματα, ιδιαίτερα ηλεκτρικά ατυχήματα, φθορά, εγκατάσταση και χρήση που δεν συμμορφώνονται με τις οδηγίες του Προμηθευτή.

Προϊόντα που έχουν τροποποιηθεί ή επισκευαστεί από τον πελάτη ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο δεν έχει εξουσιοδοτηθεί από τον προμηθευτή εξαιρούνται επίσης από την εγγύηση.

Για οποιαδήποτε ερώτηση ή αίτημα για πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω του Κέντρο υποστήριξης .

Η ευθύνη της FUNIDELIA σε σχέση με οποιοδήποτε προϊόν που αγοράζεται στο www.funidelia.gr θα είναι αυστηρά περιορισμένη σε κάθε περίπτωση στην τιμή αγοράς του ενλόγω προϊόντος και δεν θα διακυβεύεται από απλά σφάλματα ή παραλείψεις που μπορεί να έχουν συμβεί, όταν έχουν ληφθεί όλες οι απαραίτητες προφυλάξεις κατά την παρουσίαση τωνπροϊόντων.

Η FUNIDELIA δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για ζημιές, ανεξάρτητα από τη φύση τους, τόσο υλικές όσο και μη, ή σωματικές, οι οποίες θα μπορούσαν να προκύψουν από ακατάλληλη λειτουργία ή χρήση των πωληθέντων προϊόντων. Το ίδιο ισχύει και για πιθανές τροποποιήσεις των προϊόντων από τους προμηθευτές.

Η FUNIDELIA δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη από πελάτη ή τρίτο για έμμεσες ζημίες, απώλειες εκμετάλλευσης ή απώλεια κερδών που προκύπτουν με οποιονδήποτε τρόπο, ακόμη και αν η ζημία, η ζημία ή η ζημία ήταν προβλέψιμη από το FUNIDELIA ή εάν είχε τεθεί ενδεχόμενο. από τη γνώση σας

Οι διατάξεις αυτής της ρήτρας δεν θα επηρεάσουν τα δικαιώματά σας που αναγνωρίζονται από το νόμο ως καταναλωτές ούτε το δικαίωμά σας να αποχωρήσετε από τη σύμβαση.

Οι όροι χρήσης του Δικτυακού Τόπου που περιέχονται στους παρόντες Όρους Πώλησης, καθώς και οι σχέσεις μεταξύ του χρήστη και της FUNIGLOBAL DEVELOPMENT S.L., θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους ισπανικούς νόμους. Για τη λύση οποιασδήποτε σύγκρουσης που μπορεί να προκύψει, ο χρήστης και η FUNIGLOBAL DEVELOPMENT S.L. να υποβάλει ρητώς στη δικαιοδοσία και τη δικαιοδοσία των ισπανικών δικαστηρίων, η οποία παραιτείται ρητά από οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία που ενδέχεται να ισχύει γι 'αυτούς.

Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ αριθ. 524/2013, σας ενημερώνουμε ότι έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς εξώδικη επίλυση καταναλωτικών διαφορών μέσω της διεύθυνσης Διαδικτύου http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

Ταστοιχείααυτήςτηςιστοσελίδαςέχουνσχεδιαστείμεσκοπότηνπώλησητωνπροϊόντωνπουπροσδιορίζονταιαπότο FUNIDELIA.

ΜΟΝΑΔΙΚΗΑΝΑΠΤΥΞΗ S.L. απόμόνητηςήωςεκδοχέας, είναιοκάτοχοςόλωντωνδικαιωμάτωνπνευματικήςκαιβιομηχανικήςιδιοκτησίαςτηςιστοσελίδαςτης, καθώςκαιτωνστοιχείωνπουπεριέχονταισεαυτήν (παραδείγματοςχάριν, εικόνες, ήχος, ήχος, βίντεο, λογισμικόήκείμενα · εμπορικάσήματαήλογότυπα, χρωματικούςσυνδυασμούς, δομήκαισχεδιασμό, επιλογήυλικώνπουχρησιμοποιούνται, προγράμματαηλεκτρονικώνυπολογιστώνπουείναιαπαραίτηταγιατηλειτουργίατου, πρόσβασηκαιχρήσηκλπ.), πουανήκειστηνFUNIGLOBAL DEVELOPMENT S.L. ήτουςδικαιοπαρόχουςτης.

Οιπελάτεςκαιοιχρήστεςενημερώνονταιότιταδικαιώματατης FUNIDELIA γιατοπεριεχόμενο, τοσχεδιασμόκαιτονπηγαίοκώδικααυτούτουιστότοπουπροστατεύονταιαπότηνισχύουσαισπανικήκαιδιεθνήνομοθεσίασχετικάμετηνπνευματικήκαιβιομηχανικήιδιοκτησία.

Τοεμπορικόσήμα ®Funidelia είναικαταχωρημένο.

Παρόμοιακαιανεξάρτητααπόταπαραπάνω, τοπεριεχόμενοαυτούτουιστότοπουθεωρείταιεπίσηςπρόγραμμαηλεκτρονικώνυπολογιστώνκαιωςεκτούτουισχύουνεπίσηςόλοιοιισπανικοίκαικοινοτικοίκανονισμοίπουισχύουνστοντομέααυτό.

Απαγορεύεταιρητάηαναπαραγωγή, ηδιανομήκαιηδημόσιαεπικοινωνία, συμπεριλαμβανομένουτουτρόπουδιάθεσης, τουσυνόλουήμέρουςτουπεριεχομένουαυτούτουδικτυακούτόπου, γιαεμπορικούςσκοπούς, σεοποιοδήποτεμέσοκαιμεοποιοδήποτετεχνικόμέσο. χωρίςτηνέγκρισητης FUNIGLOBAL DEVELOPMENT SL .. Όλαταδικαιώματαδιατηρούνται.

Ομοίως, απαγορεύεταιαυστηράηαντιγραφή, ηαναπαραγωγή, ηπροσαρμογή, ητροποποίηση, ηδιανομή, ηεμπορευματοποίηση, ηδημόσιαεπικοινωνίαή / καιοποιαδήποτεάλληενέργειαπουσυνεπάγεταιπαραβίασητωνισχυόντωνισπανικώνκανονισμώνή / καιδιεγέρσεωνσεθέματαπνευματικήςή / καιβιομηχανικήςιδιοκτησίας. , καθώςκαιτηχρήσητουπεριεχομένουτουιστούανδενείναιμετηνπροηγούμενηγραπτήρητήεξουσιοδότησητου FUNIDELIA.

Η FUNIDELIA ενημερώνειότιδενπαρέχεισιωπηρήάδειαήεξουσιοδότησησταδικαιώματαδιανοητικήςή / καιβιομηχανικήςιδιοκτησίαςήσεοποιοδήποτεάλλοδικαίωμαήιδιοκτησίαπουσχετίζεται, άμεσαήέμμεσα, μεταπεριεχόμεναστονιστότοπότης www.funidelia.gr

ΟΧΡΗΣΤΗΣαναλαμβάνεινασέβεταιταδικαιώματαπνευματικήςκαιβιομηχανικήςιδιοκτησίαςπουανήκουνστην FUNIGLOBAL DEVELOPMENT SL Μπορείτεναδείτεταστοιχείατηςπύληςκαιναταεκτυπώσετε, νατααντιγράψετεκαινατααποθηκεύσετεστοσκληρόδίσκοτουυπολογιστήσαςήοποιαδήποτεάλληφυσικήυποστήριξηπαρέχεταικαιόταν, αποκλειστικάκαιαποκλειστικά, γιαπροσωπικήκαιιδιωτικήχρήση. ΟΧΡΗΣΤΗΣπρέπεινααπέχειαπότηδιαγραφή, τροποποίηση, αποφυγήήχειρισμόοποιασδήποτεσυσκευήςπροστασίαςήσυστήματοςασφαλείαςπουέχειεγκατασταθείστιςσελίδεςτου FUNIGLOBAL DEVELOPMENT S.L.

Οχρήστηςπρέπεινασέβεταιπάντατουςόρουςκαιτιςπροϋποθέσειςπουκαθορίζονταιαπότονιστότοπο.

Οχρήστηςθαχρησιμοποιήσειτονιστότοπομεεπιμέλειακαιθααναλάβειοποιαδήποτεευθύνημπορείναπροκύψειαπότηνπαραβίασητωνόρωνκαιπροϋποθέσεωντουιστότοπου.

Οχρήστηςμπορείναμηνχρησιμοποιείτονιστότοπογιατημετάδοση, αποθήκευση, διάδοση, προώθησηήδιανομήδεδομένωνήπεριεχομένουπουείναιφορείςιώνήάλλος κώδικαςυπολογιστή, αρχείαήπρογράμματαπουαποσκοπούνστηδιακοπή, καταστροφήήβλάβητηςλειτουργίαςοποιουδήποτεπρογράμματοςήυπολογιστήήτηλεπικοινωνιακούεξοπλισμού.

Οιισχύοντεςκανονισμοίαπαιτούνέναμέροςτωνπληροφοριώνήτωνεπικοινωνιώνπουσαςαποστέλλουμεναγίνουνεγγράφως. Ότανχρησιμοποιείτετονιστότοπο www.funidelia.gr . Συμφωνείτεότιοιπερισσότερεςεπικοινωνίεςμαζίμαςείναιηλεκτρονικές.

Θαεπικοινωνήσουμεμαζίσαςμέσωηλεκτρονικούταχυδρομείου.

Γιασυμβατικούςσκοπούς, συμφωνείτεναχρησιμοποιήσετεαυτότοηλεκτρονικόμέσοεπικοινωνίαςκαιναγνωρίζετεότιοποιαδήποτεσύμβαση, ειδοποίηση, πληροφορίεςκαιάλλεςεπικοινωνίεςπουσαςαποστέλλουμεηλεκτρονικάσυμμορφώνονταιμετιςνομικέςαπαιτήσειςτηςγραπτήςεπικοινωνίας. Ηπροϋπόθεσηαυτήδενθαεπηρεάσειταδικαιώματάσαςαναγνωρισμένααπότονόμο.

Οιειδοποιήσειςπουμαςστέλνετεπρέπεινααποσταλούνμέσωτου Centro de Υποστήριξη.

Θαγίνεικατανοητόότιοιειδοποιήσειςέχουνληφθείκαιέχουνγίνεισωστάτηνίδιαστιγμήπουδημοσιεύονταιστονιστότοπόμας, 24 ώρεςμετάτηναποστολήενόςμηνύματοςηλεκτρονικούταχυδρομείουήτρειςημέρεςμετάτηνημερομηνίααποστολήςοποιουδήποτεεπιστολή. Γιανααποδειχθείότιέχειγίνειηκοινοποίηση, αρκείνααποδειχθεί, σεπερίπτωσηεπιστολής, ότιείχετησωστήδιεύθυνση, ότιήτανσωστάσφραγισμένηκαιότιπαραδόθηκεδεόντωςμέσωταχυδρομείουήσεγραμματοκιβώτιοκαι, σεπερίπτωσηηλεκτρονικούταχυδρομείου , τοοποίοστάλθηκεστηδιεύθυνσηηλεκτρονικούταχυδρομείουπουκαθορίστηκεαπότονπαραλήπτη.

ΜΟΝΑΔΙΚΗΑΝΑΠΤΥΞΗ S.L. συμμορφώνεταιμετιςκατευθυντήριεςγραμμέςτουΚανονισμούγιατηνΓενικήΠροστασίαΔεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679) καιάλλουςκανονισμούς vIgent ανάπάσαστιγμήκαιδιασφαλίζειτησωστήχρήσηκαιεπεξεργασίατωνπροσωπικώνδεδομένωντουχρήστη.

Γιαναγίνειαυτό, μαζίμεκάθεέντυποσυλλογήςπροσωπικώνδεδομένων, στιςυπηρεσίεςπουμπορείναζητήσειοχρήστηςαπότοόνοματηςεταιρείαςπουδημιούργησετονιστότοπο, θαενημερώσειτονχρήστηγιατηνύπαρξηκαιαποδοχήτωνσυγκεκριμένωνόρωντουτηνεπεξεργασίατωνδεδομένωνσαςσεκάθεπερίπτωση, ενημερώνοντάςσαςγιατηνευθύνητουδημιουργηθέντοςφακέλου, τηδιεύθυνσητουυπευθύνου, τηδυνατότηταάσκησηςτουδικαιώματόςσαςπρόσβασης, διόρθωσης, ακύρωσηςήαντίρρησης, τονσκοπότηςεπεξεργασίαςκαιτηνκοινοποίησηδεδομένωνσετρίτους, όπουενδείκνυται .

Ομοίως, η FUNIGLOBAL DEVELOPMENT S.L. οδημιουργόςτουιστότοπουενημερώνειότισυμμορφώνεταιμετηνοδηγία 2000/31 / ΕΚτουΕυρωπαϊκούΚοινοβουλίουκαιτουΣυμβουλίουκαιθαζητήσειανάπάσαστιγμήτησυγκατάθεσητουχρήστηγιατηνεπεξεργασίατουμηνύματοςηλεκτρονικούταχυδρομείουγιαεμπορικούςσκοπούς.

Γιαπερισσότερεςπληροφορίες, ανατρέξτεστην Πολιτικήαπορρήτου .

ΜΟΝΑΔΙΚΗΑΝΑΠΤΥΞΗ S.L. διατηρείτοδικαίωμανααρνηθείήνααποσύρειτηνπρόσβασηστηνπύληή / καιτιςπροσφερόμενεςυπηρεσίεςχωρίςπροηγούμενηειδοποίηση, κατόπιναιτήσεώςτηςήτρίτου, στουςχρήστεςπουπαραβιάζουντουςΌρουςΧρήσηςτηςπύλης.

ΜΟΝΑΔΙΚΗΑΝΑΠΤΥΞΗ S.L. θαεπιδιώξειτηνπαραβίασητωνΌρωνΧρήσηςτηςπύλης, καθώςκαιτυχόνεσφαλμένηχρήσητηςδικτυακήςπύληςτης, ασκώνταςόλεςτιςπολιτικέςκαιαξιόποινεςπράξειςπουενδέχεταινααντιστοιχούνστονόμο.

ΜΟΝΑΔΙΚΗΑΝΑΠΤΥΞΗ S.L. διατηρείτοδικαίωμαναπραγματοποιείχωρίςπροειδοποίησητιςτροποποιήσειςπουκρίνεικατάλληλεςστονιστότοπότου, ναμπορείνααλλάξει, ναδιαγράψειήναπροσθέσειτόσοταπεριεχόμενακαιτιςυπηρεσίεςπουπαρέχειόσοκαιτοντρόπομετονοποίοπαρουσιάζονταιήβρίσκονται, καθώςκαιτουςΓενικούςΌρουςτωνμισθώσεωνπουκαθορίζονταιεδώ.

ΜΟΝΑΔΙΚΗΑΝΑΠΤΥΞΗ S.L. δενείναιυπεύθυνηγιατηνκακήχρήσητουπεριεχομένουτηςιστοσελίδαςτης, αποκλειστικήευθύνητουπροσώπουπουτιςεπισκέπτεταιήτιςχρησιμοποιεί.

Σεπερίπτωσηπουσυνδέσεις www.funidelia.gr ήυπερσυνδέσειςμεάλλεςιστοσελίδεςτουΔιαδικτύου, η FUNIGLOBAL DEVELOPMENT S.L. οδημιουργόςτουιστότοπουδενθαασκήσεικανέναέλεγχοεπίτωνσυγκεκριμένωνιστότοπωνκαιπεριεχομένου. ΣεκαμίαπερίπτωσηηFUNIGLOBAL DEVELOPMENT S.L. οδημιουργόςτουιστότοπουθααναλάβειοποιαδήποτεευθύνηγιατοπεριεχόμενοοποιουδήποτεσυνδέσμουπουανήκεισετρίτοιστότοποούτεθαεγγυηθείτηντεχνικήδιαθεσιμότητα, τηνποιότητα, τηναξιοπιστία, τηνακρίβεια, τοεύρος, τηναξιοπιστία, τηνεγκυρότητακαιτησυνταγματικότηταοποιουδήποτευλικούήπληροφοριώνπουπεριέχεταισεοποιαδήποτεαπόαυτέςτιςυπερσυνδέσειςήάλλεςιστοσελίδεςστοΔιαδίκτυο. Ομοίως, ησυμπερίληψηαυτώντωνεξωτερικώνσυνδέσεωνδενθασυνεπάγεταικανενόςείδουςσύνδεση, συγχώνευσηήσυμμετοχήμετιςσυνδεδεμένεςοντότητες.

Τασχόλιακαιοιπροτάσειςσαςθαληφθούνκαλά. Στείλτεμαςτέτοιασχόλιαήπροτάσειςμέσωτης φόρμαςεπικοινωνίας .

Top