https://www.funidelia.gr/cart

Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου

Η προστασία των δεδομένων είναι ζήτημα εμπιστοσύνης και η ιδιωτικότητά σας είναι υψίστης σημασίας για εμάς, γι 'αυτό προσαρμόσαμε την Πολιτική Απορρήτου μας στην ισχύουσα νομοθεσία της Ισπανίας (και της Ευρώπης) για την Προστασία Δεδομένων. Η Funidelia δηλώνει ότι συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των ατόμων από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

Η funidelia.gr είναι ευθύνη της Funiglobal Development S.L., (εφεξής FUNIDELIA), η οποία είναι ισπανική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης εγγεγραμμένη στο εμπορικό μητρώο της Σαραγόσα, τόμος 4257, σελίδα 24, φύλλο Z-63129, 2η καταχώριση και με ΑΦΜ ESB22370902. Το εγγεγραμμένο γραφείο της βρίσκεται στην οδό Calle Bari, 28. Nave H, Plataforma Logística Plaza, 50197, Zaragoza - Ισπανία. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας.

Τα προσωπικά δεδομένα που πρέπει να παρέχετε στη Funidelia (και τα οποία η Funidelia κατέχει σχετικά με εσάς) είναι το όνομα και το επώνυμό σας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η διεύθυνση αποστολής και χρέωσης, ο αριθμός τηλεφώνου, τα είδη που αγοράσατε και το ποσό και ο τρόπος πληρωμής (μόνο η επιλεγμένη μέθοδος, και όχι τα τραπεζικά στοιχεία). Αυτά τα δεδομένα ζητούνται για την εκπλήρωση της σύμβασης που δημιουργήθηκε μαζί σας. Μπορείτε να ζητήσετε την διόρθωση, διαγραφή ή εξάλειψή τους ανά πάσα στιγμή, βάση της αρμόδιας νομοθεσίας.

Η Funidelia εγγυάται ότι τα δεδομένα σας θα αντιμετωπίζονται με νόμιμο, νομοταγή και διαφανή τρόπο. Θα συλλεχθούν για τους συγκεκριμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς που εξηγούνται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου και θα χρησιμοποιηθούν μόνο κατόπιν συγκατάθεσής σας. Έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.

Στη Funidelia χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που παρέχετε για τη διαχείριση των συμβατικών σχέσεων που έχουν δημιουργηθεί μαζί σας. (Αποστολή της παραγγελίας στο σωστό άτομο και διεύθυνση, απάντηση σε τυχόν αιτήματα ή απορίες που έχετε, αποστολή όλων των απαραίτητων πληροφοριών σχετικά με τις αγορές σας σε εσάς και παροχή πληροφοριών για τα προϊόντα της Funidelia). Με αυτά τα στοιχεία μπορούμε επίσης να βελτιώσουμε την διαδικτυακή σας εμπειρία χρήστη, δείχνοντάς σας προϊόντα που σχετίζονται με τα ενδιαφέροντά σας. Με βάση τις παρεχόμενες πληροφορίες, η Funidelia δημιουργεί εμπορικά προφίλ με την πρόθεση να προσφέρει προσαρμοσμένη και εξατομικευμένη διαφήμιση στις ανάγκες των χρηστών της (επαναληπτικό μάρκετινγκ), καθώς και την αποστολή εμπορικών επικοινωνιών, προωθήσεων και εκπτώσεων (ενημερωτικών δελτίων) πιο συγκεκριμένα στα ενδιαφέροντά τους , υπό την προϋπόθεση ότι υπήρξε προηγούμενη ρητή αποδοχή εκ μέρους τους.

Τα δεδομένα που παρέχονται θα διατηρούνται για τον απαραίτητο χρόνο ανάλογα με τον σκοπό της επεξεργασίας τους. Στην περίπτωση εμπορικών επικοινωνιών, θα διατηρούνται μόνο με τη συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου μέρους και εάν το τελευταίο δεν έχει ζητήσει τη διαγραφή τους. Σε περίπτωση χρήσιμων δεδομένων για την εκπλήρωση της επιχειρηματικής σχέσης, αυτά θα διατηρηθούν για την απαιτούμενη νομική περίοδο.

Τα δεδομένα θα συλλέγονται αποκλειστικά για τους νόμιμους σκοπούς που αναφέρονται εδώ και δεν θα υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασυμβίβαστο με αυτούς τους σκοπούς.

Συνεπώς, σας ενημερώνουμε ότι για να υπάρξει συμμόρφωση με τη σύμβαση (να σας αποστείλουμε την παραγγελία) ή να σας ενημερώσουμε για πιθανά περιστατικά κατά τη διαδικασία, ενδέχεται να λάβετε επικοινωνίες που σχετίζονται με αυτήν μέσω των παρεχόμενων από εσάς μέσων (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή τηλέφωνο). Τέτοια μέτρα είναι απολύτως απαραίτητα για τη σωστή διαχείριση της σύμβασης. Με αυτήν την έννοια, επομένως, και μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία, δεν θα μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας, διότι εάν δεν μας παράσχετε αυτές τις πληροφορίες, δεν θα είμαστε σε θέση να συμμορφωθούμε από μέρους μας όπως έχει συμφωνηθεί μέσω της σύμβασης πώλησης.

Ομοίως, εάν επιλέξετε το πλαίσιο που αντιστοιχεί στη συγκατάθεση για τη μεταφορά των δεδομένων σας για εμπορικές επικοινωνίες, μας εξουσιοδοτείτε να σας στέλνουμε διαφημιστικά μηνύματα ενημερωτικού χαρακτήρα, εκπτώσεις και προσφορές προσαρμοσμένες στα ενδιαφέροντά σας. Με τον ίδιο τρόπο, μπορείτε να ανακαλέσετε αυτήν τη συγκατάθεση και να την ακυρώσετε εύκολα και δωρεάν, γραπτώς στην Funiglobal Development S.L. Calle Bari, 28. Nave H, Plataforma Logística Plaza, 50197, Σαραγόσα - Ισπανία ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

Εν συντομία, η νομοθεσία στην οποία βασίζεται η νόμιμη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται στην ανάγκη για τέτοια επεξεργασία για την εκτέλεση της σύμβασης αγοράς και πώλησης που έχει συναφθεί μαζί σας. Βασίζεται επίσης στην ανάγκη επεξεργασίας των δεδομένων για την αποστολή εμπορικών επικοινωνιών, βάσει της συγκατάθεσής σας, και στο νόμιμο συμφέρον της Funidelia (στατιστικούς σκοπούς, έρευνα αγοράς, έρευνες κ.λπ.) υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπερισχύει των δικαιωμάτων ή των συμφερόντων σας.

Η Funidelia υποθέτει ότι τα δεδομένα έχουν εισαχθεί από τον χρήστη ή από πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον χρήστη και ότι είναι σωστά και ακριβή. Εναπόκειται σε εσάς να ενημερώσετε τα δεδομένα σας. Επομένως, είστε υπεύθυνοι για την ακρίβεια των δεδομένων και η Funidelia δεν θα είναι υπεύθυνη για την ανακρίβεια των προσωπικών δεδομένων των πελατών της. Εάν συμφωνείτε με την πολιτική απορρήτου μας, δηλώνετε ότι όλες οι πληροφορίες που μας παρέχετε είναι αληθείς και υποθέτετε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τυχόν ζημιές που μπορεί να προκαλέσουν τέτοιες πληροφορίες στη Funidelia.

Απαγορεύεται αυστηρά η αποστολή προσωπικών δεδομένων μέσω αυτού του ιστότοπου από χρήστες ηλικίας κάτω των 16 ετών. Για το λόγο αυτό, εάν υποβάλετε προσωπικά στοιχεία μέσω αυτού του ιστότοπου, μας εγγυάστε ότι είστε 16 ετών και άνω.

Η αποδοχή αυτής της Πολιτικής Απορρήτου είναι υποχρεωτική τόσο για την πραγματοποίηση αγοράς από την Funidelia όσο και για την αποστολή τυχόν ερωτημάτων σε εμάς μέσω της φόρμας επικοινωνίας. Επισκεπτόμενοι απλώς τον ιστότοπο, οι χρήστες δεν παρέχουν προσωπικές πληροφορίες και δεν υποχρεούνται να το πράξουν. Οι πελάτες και οι χρήστες συμφωνούν να περιηγηθούν στον ιστότοπο, να χρησιμοποιήσουν σωστά το περιεχόμενο και να μην προβούν σε οποιαδήποτε δόλια ενέργεια εναντίον του.

Τα δεδομένα που παρέχονται ενδέχεται να διαβιβάζονται νόμιμα στους παρόχους υπηρεσιών μας, που βρίσκονται εντός και εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Αυτά που βρίσκονται εκτός του ΕΟΧ καλύπτονται από την Ασπίδα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (όταν βρίσκονται στις ΗΠΑ) ή άλλες νομικές βάσεις. Αυτοί οι πάροχοι υπηρεσιών μπορεί να είναι, για παράδειγμα, εταιρείες μεταφορών ή τρίτα μέρη που ασχολούνται με την αποστολή εξατομικευμένων επιχειρηματικών επικοινωνιών για λογαριασμό της Funidelia, επιπλέον των άλλων αναθέσεων βάσει του νόμου.

Η Funidelia δεσμεύεται να τηρεί ύψιστη εμπιστευτικότητα για τις πληροφορίες που μας παρέχετε και να τις χρησιμοποιεί μόνο για τους αναφερόμενους σκοπούς. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία δεδομένων, η Funidelia συμφωνεί να υιοθετήσει τα κατάλληλα επίπεδα ασφάλειας για τα δεδομένα που παρέχουν οι πελάτες της και, επιπλέον, να εγκαταστήσει όλα τα μέσα και τα μέτρα που διαθέτει για να αποτρέψει την απώλεια, την κακή χρήση, την τροποποίηση, τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και την κατάργησή τους.

Στη Funidelia χρησιμοποιούμε τεχνολογία SSL που μας επιτρέπει να κρυπτογραφήσουμε τα δεδομένα που παρέχετε και να αποτρέψουμε την πρόσβαση τρίτων μερών σε αυτά. Ωστόσο, η πιο σημαντική προστασία είναι ο δικός σας κωδικός πρόσβασης. Ποτέ μην δίνετε τον κωδικό πρόσβασής σας σε τρίτους και μην εμποδίζετε την πρόσβαση στον λογαριασμό σας.

Τα δεδομένα που παρέχετε θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την επεξεργασία παραγγελιών και τη βελτίωση των υπηρεσιών μας, αλλά δεν θα τα μεταβιβάσουμε ποτέ σε τρίτους χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή σας.

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς. Ομοίως, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση, την καταστολή ή τον περιορισμό της επεξεργασίας τους, καθώς και την ανακοπή της χρήσης τους ή τη δυνατότητα μεταφοράς των δεδομένων σας ανά πάσα στιγμή, εφόσον δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους καταγράφηκαν (συγκεκριμένα, τη σύναψη της σύμβασης πώλησης, την αποστολή της παραγγελίας που υποβλήθηκε).

Τα δικαιώματα σας είναι ως εξής:

  • Δικαίωμα ανακοπής. Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας ανακαλώντας τη συγκατάθεση που είχατε δώσει προηγουμένως. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για εμπορικούς σκοπούς. Θα αποστέλλονται μόνο επικοινωνίες που είναι απολύτως απαραίτητες για την εκπλήρωση της σύμβασης ή ειδοποιήσεις για οποιοδήποτε περιστατικό κατά τη διαδικασία.
  • Δικαίωμα πρόσβασης Έχετε πλήρη πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που έχουμε σχετικά με εσάς και τους λόγους που σας δώσαμε, τόσο για δικούς σας σκοπούς όσο και για επικοινωνία με τρίτους, είτε για νομικούς λόγους είτε με προηγούμενη συγκατάθεσή σας.
  • Δικαίωμα διόρθωσης Μπορείτε να τροποποιήσετε τα δεδομένα σας και να τα ενημερώσετε όταν θέλετε.
  • Δικαίωμα στη δυνατότητα μεταφοράς Έχετε το δικαίωμα να κατεβάσετε εύκολα αυτές τις πληροφορίες από τον λογαριασμό χρήστη σας.
  • Δικαίωμα απόρριψης Μπορείτε να ζητήσετε την ακύρωση των δεδομένων σας μόλις τηρηθεί η νόμιμη περίοδος αποθήκευσης που ορίζεται από τους ισχύοντες κανονισμούς.

Για να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε από αυτά τα δικαιώματα, πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω μηνύματος μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας ή ταχυδρομικά στη Funiglobal Development S.L. Calle Bari, 28. Nave H, Plataforma Logística Plaza, 50197, Σαραγόσα - Ισπανία. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να κάνετε ταυτοποίηση επισυνάπτοντας φωτοτυπία της ταυτότητάς σας.

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων εάν δεν είστε ικανοποιημένοι κατά την άσκηση των δικαιωμάτων σας. Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το δικαίωμα, μπορείτε να μεταβείτε στη διεύθυνση: edps.europa.eu

Η πολιτική απορρήτου της Funidelia είναι προσαρμοσμένη στη ισχύουσα νομοθεσία της Ισπανίας (και της Ευρώπης) για την προστασία δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016). Μπορούμε κατά καιρούς να τροποποιήσουμε ή να προσαρμόσουμε οποιονδήποτε όρο στην πολιτική απορρήτου μας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και κανονισμούς. Σας συνιστούμε να διαβάζετε αυτή την πολιτική απορρήτου κατά διαστήματα πριν υποβάλετε κάποια παραγγελία για να παραμένετε ενημερωμένοι ανά πάσα στιγμή.

Top