Εξυπηρέτηση πελατών

https://www.funidelia.gr/cart

Δικαίωμα υπαναχώρησης

Δικαίωμα υπαναχώρησης

Ο Χρήστης έχει αναγνωρίσει το δικαίωμα ανάκλησης της αγοράς που πραγματοποιήθηκε μέσω της ιστοσελίδας www.funidelia.gr, έχοντας τη δυνατότητα να επιστρέψει ένα προϊόν, σε περίπτωση μη ικανοποίησης, εντός μέγιστου χρονικού διαστήματος δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που εσείς ή ένα τρίτο μέρος, που υποδεικνύεται από τον καταναλωτή, εκτός από τον μεταφορέα, είχατε την υλική κατοχή των εμπορευμάτων.

Για να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, θα πρέπει να μας ειδοποιήσετε στη FUNIGLOBAL DEVELOPMENT S.L. Calle Poetisa María Zambrano nº 31, Edificio WTCZ, Torre Este, Planta 16, 50018 - Σαραγόσα - Ισπανία ή να μας γράψετε χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας μας, αναφέροντας την απόφαση απόσυρσής σας χρησιμοποιώντας μια σαφή δήλωση (για παράδειγμα, μια επιστολή που θα αποστείλετε μέσω ταχυδρομείου ή ένα email χρησιμοποιώντας τη φόρμα). Θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε αυτό τον παράδειγμα φόρμας ανάληψης, αν και δεν είστε υποχρεωμένοι να το πράξετε. Για να υπάρξει συμμόρφωση με την περίοδο υπαναχώρησης, αρκεί να στείλετε την δήλωσή σας σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης πριν από τη λήξη της αντίστοιχης χρονικής περιόδου (14 ημερολογιακές ημέρες).

Συνέπειες της απόσυρσης:

Σε περίπτωση απόσυρσης από μέρους σας, θα σας επιστρέψουμε όλα σας τα χρήματα, συμπεριλαμβανομένων των τελών παράδοσης (με εξαίρεση τις πρόσθετες χρεώσεις που επιλέξατε εσείς, όπως διαφορετικό είδος παράδοσης αντί της πιο οικονομικής βασικής παράδοσης που προσφέρουμε) χωρίς περιττή καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση, κατά τη διάρκεια μέγιστης περιόδου 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που θα μας ενημερώσετε για την απόφασή σας να τερματίσετε την τρέχουσα σύμβαση και παρέχετε την προηγούμενη παραλαβή των αγαθών ή προϊόντων που υπόκεινται σε απόσυρση. Ακολούθως, θα πραγματοποιήσουμε επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας τον ίδιο τρόπο πληρωμής που χρησιμοποιήσατε κατά την αρχική πληρωμή, εκτός εάν έχετε δηλώσει ρητά κάτι διαφορετικό. Σε κάθε περίπτωση, δεν θα υπάρξει καμία δαπάνη ως αποτέλεσμα της επιστροφής χρημάτων.

Θα είμαστε σε θέση να παρακρατήσουμε την επιστροφή χρημάτων έως ότου λάβουμε τα προϊόντα ή μέχρι να προσκομίσετε αποδεικτικά στοιχεία για την επιστροφή των εμπορευμάτων ή όποιο συμβεί πρώτα.

Θα πρέπει να στείλετε τα εμπορεύματα πίσω στη Funiglobal - DHL Solutions GmbH, Heinrich -Barth Strasse 31, 53881 Euskirchen, Γερμανία, χωρίς περιττή καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση, κατά τη διάρκεια μέγιστου χρονικού διαστήματος 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που θα μας ενημερώσετε για την απόφαση σας να τερματίσετε την σύμβαση. Η προθεσμία θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εάν ο καταναλωτής στείλει πίσω τα προϊόντα πριν από τη λήξη της περιόδου των 14 ημερών. Όλα τα έξοδα που σχετίζονται με την επιστροφή βαραίνουν τον πελάτη.

Είστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε πιθανή μείωση της αξίας των εμπορευμάτων ως αποτέλεσμα του χειρισμού τους με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που είναι απαραίτητο για τον προσδιορισμό της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των εμπορευμάτων.

Πώς καθορίζουμε τη μειωμένη αξία των προϊόντων

Προκειμένου να καθοριστεί η φύση, τα χαρακτηριστικά και η λειτουργία των προϊόντων, ο καταναλωτής πρέπει να χειρίζεται και να επιθεωρεί τα αγαθά (α) με την κατάλληλη προσοχή και (β) με τον ίδιο τρόπο που θα του επιτρεπόταν να το κάνει σε ένα κατάστημα. Όλοι οι χειρισμοί ή οι επιθεωρήσεις των εμπορευμάτων που ξαπερνούν τα επιτρεπτά όρια μπορούν να προκαλέσουν μείωση της αξίας των προϊόντων, οπότε θα είμαστε σε θέση να πραγματοποιήσουμε μείωση της αντίστοιχης επιστροφής χρημάτων για τη πληρωμή που λήφθηκε. Το κατά πόσο θα μειώσουμε την αξία της επιστροφής θα καθορίζεται αναλόγως της κάθε περίπτωσης. Ο καταναλωτής μπορεί να ανοίξει τη συσκευασία και να επιθεωρήσει τα υφάσματα και τα χρώματα των προϊόντων με μεγάλη προσοχή, φροντίζοντας να μην σπάσει το κουτί κατά το άνοιγμα. Εάν το κουτί είναι σπασμένο, θα συμπεράνουμε ότι η αξία των αγαθών έχει μειωθεί. Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, κατά τη διάρκεια της περιόδου κστά της οποίας τα προϊόντα βρίσκονται στην κατοχή σας και μέχρι να τα επιστρέψετε σε εμάς, θα είστε υπεύθυνοι για τα αγαθά και ως εκ τούτου, υπεύθυνοι για τυχόν ζημιές που θα υποστούν.

Κοινοί κανονισμοί

Δεν θα έχετε το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση εάν το παρεχόμενο αντικείμενο είναι ένα από τα ακόλουθα προϊόντα:

- Προσαρμοσμένα είδη ή είδη κατασκευασμένα στις διαστάσεις σας

- Εμπορεύματα σφραγισμένα για λόγους υγείας ή υγιεινής που έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση

Το δικαίωμά σας για απόσυρση από τη σύμβαση θα ισχύει αποκλειστικά για τα προϊόντα που επιστρέφονται στην ίδια κατάσταση με αυτήν στην οποία τα παραλάβατε. Ο καταναλωτής δεν θα λάβει επιστροφή χρημάτων εάν το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί πέρα ​​από το απλό άνοιγμα του ή για προϊόντα που δεν βρίσκονται στην ίδια κατάσταση με την οποία παραδόθηκαν ή που υπέστησαν ζημιά, γι' αυτό ο καταναλωτής πρέπει να είναι προσεκτικός με το προϊόν ή τα προϊόντα που βρίσκονται στην κατοχή του.

Αφού εξετάσουμε το προϊόν, θα σας ενημερώσουμε εάν δικαιούστε επιστροφή του καταβληθέντος ποσού. Οι επιστροφές χρημάτων κατά την παράδοση μπορούν να ολοκληρωθούν μόνο όταν το δικαίωμα υπαναχώρησης ασκηθεί εντός της νόμιμης προθεσμίας και επιστραφούν όλα τα προϊόντα που αποτελούν την παραγγελία. Σε περίπτωση που υπάρχει σφάλμα στο περιεχόμενο του πακέτου επιστροφών χωρίς να ευθύνεται η Funidelia, θα έχουμε το δικαίωμα να σας χρεώσουμε το επιπλέον κόστος, εάν είναι δυνατόν να κανονίσουμε την επιστροφή του πακέτου πίσω σε εσάς. Σε κάθε περίπτωση, τα δικαιώματα και οι αναγνωρισμένες ενέργειες επιφυλάσσονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Επιστροφή ελαττωματικών προϊόντων

Με τις υπηρεσίες μας μετά την πώληση προσπαθούμε να προσφέρουμε γρήγορη και αποτελεσματική προσοχή στους πελάτες μας με στόχο την επίλυση τυχόν προβλημάτων με τα είδη μας ή με τις παραγγελίες.

Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε δυσλειτουργία κατά την παράδοση, επικοινωνήστε αμέσως μαζί μας μέσω ταχυδρομείου, λόγω του ότι μετά το πέρας (2) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του προϊόντος, δεν θα δεχόμαστε πλέον παράπονα σχετικά με τα μεταφορικά.

Εάν ο καταναλωτής πιστεύει κατά την παράδοση ότι το προϊόν δεν ταιριάζει με αυτό που ορίζεται στη σύμβαση, θα πρέπει να επικοινωνήσει μαζί μας αμέσως μέσω των μεθόδων επικοινωνίας που προσφέρουμε δίνοντας μας πληροφορίες για το προϊόν και για τη ζημιά που έχει συμβεί.

Θα προχωρήσουμε σε προσεκτική εξέταση του επιστρεφόμενου προϊόντος και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εντός εύλογου χρόνου και, όπου ενδείκνυται, προσφέροντας σας επιστροφή χρημάτων ή αντικατάσταση του ίδιου προϊόντος. Η επιστροφή χρημάτων ή η αντικατάσταση του προϊόντος θα πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση, εντός 14 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία στέλνουμε ένα email επιβεβαίωσης για την επιστροφή χρημάτων ή την αντικατάσταση του μη συμμορφούμενου είδους.

Το ποσό που καταβλήθηκε για τα προϊόντα που έχουν επιστραφεί λόγω ελαττώματος, θα επιστραφεί πλήρως, συμπεριλαμβανομένων των τελών παράδοσης για την παράδοση του προϊόντος και των εξόδων που έχετε καταβάλει για την επιστροφή του προϊόντος σε εμάς. Η επιστροφή θα γίνει χρησιμοποιώντας την μέθοδο πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε κατά την αγορά των ειδών.

Άλλες σχετικές ερωτήσεις:
Top