https://www.funidelia.gr/cart

Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων αποτελεί θέμα εμπιστοσύνης και η ιδιωτικότητά σας είναι υψίστης σημασίας για εμάς, επομένως έχουμε προσαρμόσει την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας στην ισχύουσα Ισπανική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων. Η Funidelia δηλώνει ότι συμμορφώνεται με τον υπ' αριθμό. (ΕΕ) 2016/679 κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρώπης, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

Ο ιστότοπος Funidelia.gr αποτελεί ευθύνη της Funiglobal Development S.L., (εφεξής "FUNIDELIA"), η οποία είναι Ισπανική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο της Σαραγόσας, Τόμος 4257, Τεύχος 24, Φύλλο Ζ-63129, 2η Εγγραφή και με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου ESB22370902. Το εγγεγραμμένο γραφείο της βρίσκεται στην διεύθυνση Calle Bari, 28. Nave H, Plataforma Logística Plaza, 50197, Zaragoza - Spain. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας.

Τα προσωπικά δεδομένα που καλείστε να παρέχετε στη Funidelia (και κατά συνέπεια η Funidelia διατηρεί για εσάς) είναι το όνομα και το επώνυμό σας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η διεύθυνση αποστολής και τιμολόγησης, ο αριθμός τηλεφώνου, τα προϊόντα που αγοράσατε και το ποσό και ο τρόπος πληρωμής (μόνο η μέθοδος που έχετε επιλέξει και όχι τα τραπεζικά σας στοιχεία). Αυτές οι πληροφορίες απαιτούνται για την εκπλήρωση της σύμβασης που έχει συναφθεί μαζί σας. Μπορείτε να ζητήσετε τη διόρθωσή, τη διαγραφή ή την κατάργησή τους ανά πάσα στιγμή, σύμφωνα με τις σχετικές πρόνοιες της νομοθεσίας.

Η Funidelia εγγυάται ότι τα δεδομένα σας θα τύχουν επεξεργασίας με νόμιμο, έντιμο και διαφανή τρόπο. Θα συγκεντρωθούν για τους συγκεκριμένους, σαφής και νόμιμους σκοπούς που επεξηγούνται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου και θα χρησιμοποιηθούν μόνο με τη συγκατάθεσή σας. Έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.

Στη Funidelia χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που μας παρέχετε για να διαχειριστούμε τις συμβατικές σχέσεις που συνάπτουμε μαζί σας. (Αποστολή της παραγγελίας στο σωστό άτομο και διεύθυνση, εξυπηρέτηση όσον αφορά τυχόν αιτήματα ή ερωτήσεις που μπορεί να έχετε, αποστολή όλων των απαραίτητων πληροφοριών σχετικά με τις αγορές σας και σας παροχή πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα της Funidelia). Αυτές οι πληροφορίες μπορούν επίσης να μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε την εμπειρία σας ως χρήστης του διαδικτύου, προβάλλοντας σας προϊόντα που σχετίζονται με τα ενδιαφέροντά σας. Με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται, η Funidelia δημιουργεί εμπορικά προφίλ με σκοπό να προσφέρει προσαρμοσμένες και εξατομικευμένες διαφημίσεις ανάλογα με τις ανάγκες των χρηστών της (επαναληπτικό μάρκετινγκ), καθώς και να τους αποστέλλει εμπορικές ανακοινώσεις, προσφορές και εκπτώσεις (ενημερωτικά δελτία) που επικεντρώνονται περισσότερο στα ενδιαφέροντά τους, υπό την προϋπόθεση ότι προηγήθηκε ρητή αποδοχή εκ μέρους τους.

Τα δεδομένα που παρέχονται θα φυλάσσονται για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα αναλόγως του σκοπού επεξεργασίας τους. Όσον αφορά τις εμπορικές ανακοινώσεις, θα φυλάσσονται μόνο με τη συγκατάθεση του ενδιαφερομένου και εφόσον ο τελευταίος δεν έχει ζητήσει τη διαγραφή τους. Όσον αφορά τα δεδομένα που κρίνονται απαραίτητα για την εκτέλεση της επιχειρηματικής σχέσης, αυτά θα φυλά+σσονται για την απαιτούμενη νόμιμη περίοδο.

Τα δεδομένα θα συλλέγονται αποκλειστικά για τους νόμιμους σκοπούς που αναφέρονται εδώ και δεν θα υποστούν περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο με τους σκοπούς αυτούς.

Αναφορικά με αυτό, σας ενημερώνουμε ότι για να τηρηθούν οι διατάξεις της σύμβασης (να σας αποσταλεί η παραγγελία) ή για να σας ενημερώσουμε για οτιδήποτε τυχόν προκύψει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ενδέχεται να λάβετε σχετική ενημέρωση μέσω των μέσων επικοινωνίας που έχετε παράσχει (e-mail ή τηλέφωνο). Τα μέτρα αυτά είναι απολύτως απαραίτητα για την ορθή διαχείριση της σύμβασης. Υπό αυτή την έννοια, συνεπώς, και έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία, δεν θα έχετε τη δυνατότητα να υποβάλετε ένσταση κατά της επεξεργασίας των δεδομένων σας, λόγω του ότι αν δεν μας παρέχετε αυτές τις πληροφορίες, δεν θα είμαστε σε θέση να τηρήσουμε τη σύμβαση πώλησης από πλευράς μας.

Ομοίως, εάν επιλέξετε το τετραγωνίδιο που αντιστοιχεί στη συγκατάθεση για τη διαβίβαση των δεδομένων σας για εμπορικές ανακοινώσεις, μας εξουσιοδοτείτε να σας στέλνουμε προωθητικά μηνύματα ενημερωτικού χαρακτήρα, εκπτώσεις και προσφορές προσαρμοσμένα στα ενδιαφέροντά σας. Ομοίως, μπορείτε να ανακαλέσετε αυτήν τη συγκατάθεση και να την ακυρώσετε εύκολα και δωρεάν, κοινοποιώντας το αίτημά σας γραπτώς στην Funiglobal Development S.L. Calle Bari, 28. Nave H, Plataforma Logística Plaza, 50197, Zaragoza - Spain ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας.

Συνοπτικά, η νομική βάση στην οποία στηρίζεται η νόμιμη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται στην ανάγκη για τέτοια επεξεργασία ούτως ώστε να επιτευχθεί η εκτέλεση της σύμβασης αγοράς και πώλησης που έχουμε συνάψει μαζί σας. Βασίζεται επίσης στην ανάγκη για επεξεργασία των δεδομένων όσον αφορά την αποστολή εμπορικών ανακοινώσεων, βάση της συγκατάθεσής σας και των νόμιμων συμφερόντων της Funidelia (σκοπούς στατιστικής, έρευνα αγοράς, έρευνες κ.λπ.), υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπερισχύει των δικών σας δικαιωμάτων ή συμφερόντων.

Η Funidelia θεωρεί ότι τα δεδομένα έχουν καταχωρηθεί από τον χρήστη ή από πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον χρήστη, και ότι είναι σωστά και ακριβή. Εναπόκειται σε εσάς να ενημερώσετε τα δεδομένα σας. Ως εκ τούτου, φέρετε ευθύνη για την ακρίβεια των δεδομένων και η Funidelia δεν θα φέρει ουδεμία ευθύνη για την ανακρίβεια των προσωπικών δεδομένων των πελατών της. Εάν συμφωνείτε με την πολιτική απορρήτου μας, δηλώνετε ότι όλες οι πληροφορίες που μας παρέχετε είναι αληθείς και θεωρείτε ότι φέρετε αποκλειστική ευθύνη για τυχόν ζημίες που μπορεί να προκαλέσουν αυτές οι πληροφορίες στη Funidelia.

Απαγορεύεται αυστηρά η αποστολή προσωπικών δεδομένων μέσω αυτής της ιστοσελίδας σε χρήστες ηλικίας κάτω των 16 ετών. Ως εκ τούτου, εάν υποβάλετε προσωπικά στοιχεία μέσω αυτής της ιστοσελίδας, μας εγγυάστε ότι είστε 16 ετών και άνω.

Η αποδοχή αυτής της Πολιτικής Απορρήτου είναι υποχρεωτική τόσο για την πραγματοποίηση αγοράς από την Funidelia όσο και για την αποστολή αιτημάτων μέσω της φόρμας επικοινωνίας. Οι χρήστες δεν παρέχουν καμία προσωπική πληροφορία και δεν είναι υποχρεωμένοι να το κάνουν όταν απλά επισκέπτονται τον ιστότοπο. Οι πελάτες και οι χρήστες συναινούν στην ορθή περιήγηση και χρήση του περιεχομένου του ιστότοπου και στην αποχή από οποιεσδήποτε παράνομες ενέργειες εναντίον του.

Τα δεδομένα που μας παρέχονται μπορούν νόμιμα να διαβιβαστούν στους παρόχους υπηρεσιών μας, οι οποίοι βρίσκονται εντός και εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Όσοι από αυτούς βρίσκονται εκτός ΕΟΧ καλύπτονται από την Ασπίδα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (αν βρίσκονται στις ΗΠΑ) ή από άλλες νομικές βάσεις. Αυτοί οι πάροχοι υπηρεσιών πιθανόν να είναι, για παράδειγμα, εταιρείες μεταφορών ή τρίτα μέρη τα οποία ασχολούνται με την αποστολή εξατομικευμένων επιχειρηματικών επικοινωνιών εκ μέρους της Funidelia, πέραν άλλων καθηκόντων βάσει του νόμου.

Η Funidelia δεσμεύεται να τηρεί απόλυτη εμπιστευτικότητα όσον αφορά τις πληροφορίες που μας παρέχετε και να περιορίζει την χρήση τους μόνο στους ενδεδειγμένους σκοπούς. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων, η Funidelia συναινεί στην υιοθέτηση των κατάλληλων επιπέδων ασφάλειας για τα δεδομένα που της παρέχονται από τους πελάτες της, και επιπλέον, στην εγκατάσταση όλων των διαθέσιμων μέσων και μέτρων για την αποτροπή της απώλειας, της κακής χρήσης, της αλλοίωσης, της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και της απομάκρυνσής τους.

Στη Funidelia, χρησιμοποιούμε τεχνολογία SSL που μας επιτρέπει να κρυπτογραφούμε τα δεδομένα που μας παρέχετε και να εμποδίζουμε την πρόσβαση σε τρίτα μέρη. Ωστόσο, ο κωδικός πρόσβασής σας αποτελεί το σημαντικότερο μέτρο προστασίας. Ποτέ μην αποκαλύψετε τον κωδικό πρόσβασής σας σε τρίτους, ρισκάροντας έτσι να χάσετε την πρόσβαση στον λογαριασμό σας.

Τα δεδομένα που παρέχονται θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την επεξεργασία παραγγελιών και τη βελτίωση των υπηρεσιών μας, αλλά ουδέποτε δεν πρόκειται τα γνωστοποιήσουμε σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

Έχετε το δικαίωμα να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς. Ομοίως, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωσή τους, την καταστολή ή τον περιορισμό της επεξεργασίας τους, καθώς και την εναντίωση στη χρήση τους ή τη δυνατότητα διαβίβασης των δεδομένων σας ανά πάσα στιγμή, εφόσον δεν καθίστανται πλέον απαραίτητες για τους σκοπούς για τους οποίους καταγράφηκαν (συγκεκριμένα, τη σύναψη της σύμβασης πώλησης και την αποστολή της παραγγελίας).

Τα δικαιώματά σας έχουν ως εξής:

  • Δικαίωμα εναντίωσης. Μπορείτε να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας ανακαλώντας τη συναίνεση που είχατε δώσει προηγουμένως. Με αυτό τον τρόπο δεν θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για εμπορικούς σκοπούς. Μόνο οι απολύτως απαραίτητες επικοινωνίες για την εκπλήρωση της σύμβασης ή η ειδοποίηση για οποιοδήποτε περιστατικό κατά τη διαδικασία θα αποσταλούν.
  • Δικαίωμα πρόσβασης. Έχετε πλήρη πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που διατηρούμε σχετικά με εσάς και στους σχετικούς σκοπούς που σας αναφέραμε, τόσο για δική σας χρήση όσο και για επικοινωνίες με τρίτους, είτε σύμφωνα με τον νόμο είτε σύμφωνα με προηγούμενη συγκατάθεσή σας.
  • Δικαίωμα διόρθωσης. Μπορείτε να τροποποιήσετε τα δεδομένα σας και να τα ενημερώσετε αν το θελήσετε.
  • Δικαίωμα φορητότητας. Έχετε το δικαίωμα να κατεβάσετε εύκολα αυτές τις πληροφορίες από το λογαριασμό σας.
  • Δικαίωμα διαγραφής. Μπορείτε να ζητήσετε την ακύρωση των δεδομένων σας εφόσον έχει επιτευχθεί η νόμιμη περίοδος αποθήκευσης που ορίστηκε από τους ισχύοντες κανονισμούς.

Για να κάνετε χρήση οποιουδήποτε από αυτά τα δικαιώματα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω τηςφόρμας επικοινωνίας μας ή ταχυδρομικώς στην διεύθυνση Funiglobal Development SL Calle Bari, 28. Nave H, Plataforma Logística Plaza, 50197, Zaragoza - Spain. Για να το πράξετε, θα πρέπει να αποδείξετε την ταυτότητά σας επισυνάπτοντας ένα αντίγραφο του δελτίου ταυτότητάς σας.

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή για την προστασία δεδομένων σε περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένοι από την άσκηση των δικαιωμάτων σας. Για να κάνετε χρήση αυτού του δικαιώματος, μπορείτε να επισκεφθείτε την σελίδα: edps.europa.eu

Η πολιτική απορρήτου της Funidelia είναι προσαρμοσμένη στην ισχύουσα νομοθεσία της Ισπανίας (και της Ευρώπης) για την προστασία των δεδομένων (κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρώπης, της 27ης Απριλίου 2016). Ενδέχεται να αλλάξουμε ή να ενημερώσουμε οποιονδήποτε όρο της πολιτικής απορρήτου μας, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Συνιστούμε την ανάγνωση αυτής της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων, πριν την υποβολή κάποιας παραγγελίας ούτως ώστε να παραμένετε ενημερωμένοι ανά πάσα στιγμή.

Top